Tentang

*MEDIA SALAFY LAMPUNG*

*SalafyLampung.com, Lampung* – Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta’ala, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarganya, serta para sahabatnya nan mulia.

Atas pertolongan Allah Ta’ala, website SalafyLampung.com dibentuk untuk memenuhi kebutuhan umat yang sedemikian besar terhadap ilmu dan informasi dakwah, maka dengan tawakal kepada Allah Ta’ala kami luncurkan SalafyLampung.com kepada pembaca. Meski dengan upaya tersebut, masih terasa banyak kekurangan yang perlu disempurnakan.

Di tengah derasnya arus fitnah, percikan syubuhat, dan syahwat bertebaran di mana-mana, tak sedikit manusia yang terseret ke dalam kebatilan dan kesesatan. Manusia kebingungan dalam kegelapan. Tanpa bimbingan ilmu, mereka jatuh tersungkur menjadi budak hawa nafsunya. Tindak tanduknya tak mencerminkan sebagai seorang hamba yang takut kepada Al-Khaliq.

Dalam suasana semacam itu, memberi bimbingan kepada umat adalah sesuatu yang teramat penting. Hal tersebut menjadi latar belakang SalafyLampung.com berupaya berkiprah untuk turut memberi bimbingan dan arahan.

SalafyLampung.com berupaya menebar kebajikan dengan manhaj yang jelas dan tegas, yaitu manhaj salafush-shalih. Sebab, tidaklah akan menjadi baik keadaan umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu (salafush-shalih).

Manhaj Salaf adalah sebuah metodologi dalam memahami Islam. Metodologi yang merujuk kepada apa yang dibawa oleh para sahabat, tabi’in, dan tabi’ut-tabi’in. Tiga generasi inilah yang telah dinyatakan sebagai generasi terbaik oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dalam sebuah hadits dari Abu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ssalam pernah bersabda (artinya):

“Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku. Kemudian orang-orang yang berikutnya, lantas orang-orang yang berikutnya.” (H.R. Al-Bukhari)

Tentu, tiadalah yang kami harap dari upaya ini kecuali mengharap Wajah Allah semata. Semoga kebaikan yang berusaha kami tebar bisa menjadi penentu arah dalam meniti kehidupan. Bisa menjadi tali kendali dalam mengarungi dunia nan sarat syubhat dan syahwat. Bisa menjadi setitik cahaya di tengah fitnah, sulit terlihat bagai semut hitam berjalan di seonggok batu legam di tengah malam yang gelap nan gulita.

Mudah-mudahan Allah Ta’ala menerima amal usaha kami ini sebagai amal shalih. Atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, tentu kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

Penasehat dan Pembina :
Al-Ustadz Adi Abdullah hafizhahullah

Tim Pengelola
www.SalafyLampung.com
t.me/SalafyLampungCom